• آدرس
    مشهد، جاده طرقبه، انتهای امام رضا ۳۷
    بین شکوفه ۱۲ و ۱۴، واحد صنعتی شماره ۲۳۴
    —————————————-
  • دفتر تحقیق و توسعه

    مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، ساختمان تحقیقات و توسعه تکنولوژی، واحد ۲۰۷

  • Info (at) PumpPazh.com