مونو پمپ‌ سری PV

مونو پمپ‌های اسکروی عمودی سری PV پمپ پاژ که توسط رایبد انرژی پاژ طراحی و ساخته می شوند جهت انتقال و همچنین تخلیه سیالاتی با لزجت بالا و یا خوردگی زیاد، از مخازن مختلف طراحی و بهینه‌سازی شده‌اند. لذا به راحتی می‌توان از این پمپ‌ها در صنایع پایین‌دستی جهت پمپاژ سیالات موجود در مخازن زیر زمینی، دریاچه‌ها و حوضچه‌ها و در صنایع بالادستی نفت و گاز، جهت فرازآوری مصنوعی به صورت گسترده استفاده نمود.

مونو پمپ اسکرو عمودی
 • TYPE OF DESIGN

  Vertical (length of submersible part up to 10 m)

 • PRODUCTIVE CAPACITY

  from 0,1 to 200 cubic meters per hour

 • PRESSURE

  from 1 to 24 bar

 • MATERIAL OF FLOW PART

  • industrial version HARD STEEL
  • hygienic version AISI 314
  • chemical version AISI 316